Γαλοπούλα Καπνιστή... στο αλλαντοπωλείο! (36 sec)
Χωριάτικα λουκάνικα... στο αλλαντοπωλείο! (28 sec)
Virginia Ham... στο αλλαντοπωλείο! (29 sec)
Κατεψυγμένα Γρηγορίου... στο αλλαντοπωλείο! (32 sec)
Αλλαντοπωλείο Γρηγορίου (trailer 3) (24 sec)
Αλλαντοπωλείο Γρηγορίου (trailer 2) (28 sec)